Szkolenie okresowe

Szkolenie okresowe przeznaczone jest

 dla kierowców wykonujących zarobkowy przewóz drogowy, którzy:

  1. Zamierzają powrócić do zawodu kierowcy lub zamierzają podjąć po raz pierwszy pracę na stanowisku kierowcy oraz posiadają:
    - prawo jazdy kat. D wydane przed dniem 10.09.2008 r. (przewóz osób)
    - prawo jazdy kat. C wydane przed dniem 10.09.2009 r. (przewóz rzeczy).
  2. Wykonują zarobkowy przewóz drogowy osób / rzeczy i posiadają stosowne uprawnienia - w tym wypadku w celu wyznaczenia granicznego terminu kursu prosimy zapoznać się z tabelą terminów szkoleń okresowych dla poszczególnych kategorii prawa jazdy.

 

 

Data pierwszego szkolenia okresowego

do -

 

Kategoria D1, D1+E, D, D+E

 

Kategoria C1,C1+E, C, C+E

10 wrzesień 2009

do 31.12.1980 r.

-

10 wrzesień 2010

01.01.1981 – 31.12.1990

do 31.12.1980 r.

10 wrzesień 2011

01.01.1991 – 31.12.2000

01.01.1981 – 31.12.1995

10 wrzesień 2012

01.01.2001 – 31.12.2005

01.01.1996 – 31.12.2000

10 września 2013 01.01.2006 -  10.09.2008 01.01.2001 -   31.12.2005

10 wrzesień 2014

 

01.01.2006 – 10.09.2009

 Podstawa prawna:

[1] Art. 39j ust. 5 i art. 39k ust. 4 Ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, zm. Nr 176, poz. 1238 oraz nr 192, poz. 1381).
[2] Art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2006, Nr 235, poz. 1701).
[3] Art. 39j ust. 5 i art. 39k ust. 4 Ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, zm. Nr 176, poz. 1238 oraz nr 192, poz. 1381).

A zatem wyłącznie kierowcy, którzy nie podlegają kwalifikacji wstępnej (kat. C zdobyli do 10.09.2009 a kat. D do 10.09.2008) i robią pierwszy raz szkolenie okresowe, muszą wykonać badania lekarskie i psychologiczne po ukończeniu szkolenia okresowego.

Przy przechodzeniu kolejnych szkoleń okresowych trzeba pamiętać, żeby badania lekarskie i psychologiczne zrobić do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej. To samo dotyczy kierowców podlegających kwalifikacji wstępnej.

Kierowcy którzy posiadają świadectwo kwalifikacji zobowiązani są do odbywania szkolenia okresowego, które jest ściśle związane z potrzebą wykonania kolejnych badań lekarskich i psychologicznych licząc od daty uzyskania świadectwa kwalifikacji.

 

Cel szkolenia:

1.   Poprawa bezpieczeństwa w ruchu lądowym.

2.   Umożliwienie i zapewnienie zdobycia, uzupełnienia przez kierowców kwalifikacji niezbędnej do wykonywania działalności zawodowej związanej z prowadzeniem pojazdu.

3.   Przekazanie kierowcy informacji niezbędnych by spełniał wymagania wynikające z aktualnych przepisów dotyczących  transportu drogowego, w szczególności w sferze poprawy bezpieczeństwa drogowego i bezpieczeństwa kierowcy  i  podczas czynności wykonywanych przez kierowcę, w trakcie postoju pojazdu.

4.   Przekazanie wiadomości w celu zdobycia umiejętności, zachowań dotyczących  bezpiecznego kierowania pojazdem kategorii C, D .

Tematyka i czas trwania szkolenia okresowego.

 

Szczegółowy zakres tematyczny oraz warunki przeprowadzenia szkolenia okresowego oraz szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej określił Minister Infrastruktury w Rozporządzeniu z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (DzU 2010, Nr 53, Poz. 314).

Szkolenie okresowe obejmuje 35 godzin zajęć i odbywać się może w 2 formach:

- w formie kursu okresowego kurs (5 dniowy modułowy)

- w formie cyklu zajęć

(Szkolenie w formie cyklu zajęć składa się z 5 jednodniowych modułów. Kierowca samodzielnie decyduje, kiedy rozpocznie kolejny moduł.)

 

W ramach szkolenia realizowane są programy zajęć oparte na następującej tematyce:


•  Bezpieczeństwo ruchu drogowego,
•  Czynnik ludzki w przewozie drogowym,
•  Wizerunek firmy - obsługa klientów,
•  Pierwsza pomoc,
•  Ergonomia dla kierowców,
•  Bezpieczna jazda samochodem ciężarowym lub autobusem,
•  Krajowy przewóz drogowy,
•  Międzynarodowy przewóz drogowy,
•  Mocowanie ładunku,
•  Przewóz drogowy zwierząt,
•  Przewóz drogowy realizowany przez firmy przeprowadzkowe,
•  Przewóz drogowy realizowany pojazdami wyposażonymi w żurawie samochodowe,
•  Przewóz drogowy artykułów szybko psujących się,
•  Przewóz drogowy substancji płynnych pojazdem z cysterną,
•  Przewóz drogowy drewna,
•  Przewóz drogowy towarów budowlanych - w tym zasady zachowania się na placu budowy,
•  Przewóz drogowy odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych,
•  Ograniczenia w przewozie drogowym towarów,
•  Nienormatywne przewozy drogowe.

 

Przykładowe moduły szkolenia:

Zakres tematyczny i czas trwania modułów:

1. Moduł obowiązkowy „Przypomnienie wiadomości” w zakresie tematyki objętej kwalifikacją wstępną – czas trwania 21 godz., a w tym: szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa (7 godzin), stosowanie przepisów (7 godzin), bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska (7 godzin).

2. Moduł numer 2 „Bezpieczeństwo ruchu drogowego” – czas trwania 7 godz.

3. Moduł numer 3 „Czynnik ludzki w przewozie drogowym” – czas trwania 7 godz.

 

Wraz z odbyciem szkolenia okresowego i wymianą prawa jazdy przez kierowcę, zbędnym się staje wystawianie przez pracodawcę / przewoźnika -  Zaświadczenia o spełnianiu wymogów. Wszelkie dane o kwalifikacjach kierowcy zawarte będą w nowym dokumencie prawa jazdy i respektowane przez wszystkie służby kontrolne na terenie UE.

Następnie po uzyskaniu orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, kierowca powinien uzyskać potwierdzenie spełnienia tych wymagań w prawie jazdy.

Wiąże się to z koniecznością wymiany tego dokumentu (wizyta w Starostwie lub Urzędzie Miasta).
Po uzyskaniu w prawie jazdy oznaczenia kodowego „95”, nie ma potrzeby wystawiania przez przedsiębiorcę zaświadczenia o spełnianiu przez kierowcę wymagań ustawy o transporcie drogowym.

W ramach szkolenia zapewniamy wszelkie potrzebne materiały szkoleniowe

 

Uwaga:

W przypadku wystąpienia w trakcie trwania kursu (szkolenia) jakichkolwiek wątpliwości, pytań dotyczących zagadnień podejmowanych w trakcie zająć istnieje możliwość merytorycznych konsultacji z naszymi wykładowcami, instruktorami w siedzibie naszej placówki kształcenia zawodowego po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym ustaleniu ich terminu. |

PN WT ŚR CZ PN SB ND
 
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

ETB Szkolenia
ul. Krajewskiego 27, 33-300 Nowy Sącz

tel/fax: 18 414-95-51
mob: +48 608 864 105, +48 796 291 826
e-mail: etb@onet.pl

   
ETB Szkolenia
- Strona glówna     - Firma     - Oferta szkoleniowa     - Praconia psychologiczna     - Najbliższe szkolenia     - Kontakt
projektowanie stron www
iPolska.com.pl