Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

 

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona
kat. C, C+E lub D, D+E

Kto może (musi) uczestniczyć w szkoleniu

Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii D1, D1 + E, D lub D + E po 10 września 2008 oraz kategorii C1, C1 + E, C lub C + E po 10 września 2009 r., chcąc wykonywać zawód kierowcy, muszą wcześniej przystąpić do szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej.  Bez niej nie mogą wykonywać pracy kierowcy zawodowego.

 

W szkoleniu uczestniczyć mogą osoby które:

·         ukończyły 21 lat i posiadają kategorię prawa jazdy C lub C+E

·         ukończyły 23 lata i posiadają kategorię prawa jazdy D lub D+E

Celem szkolenia jest

1.   Poprawienie bezpieczeństwa w ruchu lądowym.

2.   Umożliwienie i zapewnienie zdobycia przez kierowców kwalifikacji niezbędnej do wykonywania działalności zawodowej związanej z prowadzeniem pojazdu.

3.   Przekazanie kierowcy informacji niezbędnych by spełniał wymagania wynikające z aktualnych przepisów dotyczących  transportu drogowego, w szczególności w sferze poprawy bezpieczeństwa drogowego i bezpieczeństwa kierowcy  i  podczas czynności wykonywanych przez kierowcę, w trakcie postoju pojazdu.

4.   Przekazanie wiadomości w celu zdobycia umiejętności, zachowań dotyczących  bezpiecznego kierowania pojazdem kategorii C, D .

5.   Przygotowanie do zdania egzaminu państwowego, uprawniającego do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej.

 Forma prowadzenia zajęć

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej w formie kursu kwalifikacyjnego obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane w blokach programowych, w zakresie części specjalistycznej – dla prawa jazdy wszystkich kategorii (32,5 godzin teorii) oraz 2,5 godzin zajęć w ruchu drogowym.

W ramach szkolenia zapewniamy wszelkie potrzebne materiały dydaktyczne.

Zakończenie zajęć.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona kończy się obowiązkowym testem. Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej uzupełniającej składa się z 10 pytań, z tematów realizowanych w części specjalistycznej danej kategorii prawa jazdy. Pytania testowe posiadają odpowiedzi zamknięte, jednokrotnego wyboru. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu minimum 5 poprawnych odpowiedzi z części specjalistycznej. Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 15 minut
 

Osobie szkolonej, która uzyska pozytywny wynik testu, wydaje się świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Kalkulacja ceny  obejmuje egzamin przed Komisją powołaną przez Wojewodę Małopolskiego

 

Uwaga:

W przypadku wystąpienia w trakcie trwania kursu (szkolenia) jakichkolwiek wątpliwości, pytań dotyczących zagadnień podejmowanych w trakcie zająć istnieje możliwość merytorycznych konsultacji z naszymi wykładowcami, instruktorami w siedzibie naszej placówki kształcenia zawodowego po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym ustaleniu ich terminu.

Podczas prowadzenia zajęć w ramach sprawdzenia nabytej przez słuchacza wiedzy rozwiązywane są testy których zagadnienia, treść pytań są podobne do tych z którymi spotkasz się podczas państwowego egzaminu

|

PN WT ŚR CZ PN SB ND
 
 
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ETB Szkolenia
ul. Krajewskiego 27, 33-300 Nowy Sącz

tel/fax: 18 414-95-51
mob: +48 608 864 105, +48 796 291 826
e-mail: etb@onet.pl

   
ETB Szkolenia
- Strona glówna     - Firma     - Oferta szkoleniowa     - Praconia psychologiczna     - Najbliższe szkolenia     - Kontakt
projektowanie stron www
iPolska.com.pl