Kwalifikacja wstępna - przyspieszona

 

SZKOLENIE JEST TEŻ REALIZOWANE Z PROJEKTU 
KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA

Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C, C+E lub D, D+E

Kto może (musi) uczestniczyć w szkoleniu

Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii D1, D1 + E, D lub D + E po 10 września 2008 oraz kategorii C1, C1 + E, C lub C + E po 10 września 2009 r., chcąc wykonywać zawód kierowcy, muszą wcześniej przystąpić do szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej.  Bez niej nie mogą wykonywać pracy kierowcy zawodowego.

 

W szkoleniu uczestniczyć mogą osoby które:

·         ukończyły 21 lat i posiadają kategorię prawa jazdy C lub C+E

·         ukończyły 23 lata i posiadają kategorię prawa jazdy D lub D+E

Celem szkolenia jest

1.   Poprawienie bezpieczeństwa w ruchu lądowym.

2.   Umożliwienie i zapewnienie zdobycia przez kierowców kwalifikacji niezbędnej do wykonywania działalności zawodowej związanej z prowadzeniem pojazdu.

3.   Przekazanie kierowcy informacji niezbędnych by spełniał wymagania wynikające z aktualnych przepisów dotyczących  transportu drogowego, w szczególności w sferze poprawy bezpieczeństwa drogowego i bezpieczeństwa kierowcy  i  podczas czynności wykonywanych przez kierowcę, w trakcie postoju pojazdu.

4.   Przekazanie wiadomości w celu zdobycia umiejętności, zachowań dotyczących  bezpiecznego kierowania pojazdem kategorii C, D .

5.   Przygotowanie do zdania egzaminu państwowego, uprawniającego do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej.

 Forma prowadzenia zajęć

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w formie kursu kwalifikacyjnego obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane w blokach programowych, w zakresie części podstawowej – dla prawa jazdy wszystkich kategorii (97 godzin teorii) oraz części specjalistycznej – dla prawa jazdy kategorii: C, C + E, C1 i C1 + E lub D, D + E, D1 i D1 + E (33 godziny teorii), 8 godzin zajęć w ruchu drogowym oraz 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych (na płycie poślizgowej), na symulatorze 1 godzina.


Zakończenie zajęć.

Kwalifikacja wstępna kończy się obowiązkowym testem. Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej składa się z 20 pytań, których tematyka realizowana jest w trakcie części podstawowej, oraz 10 pytań z tematów realizowanych w części specjalistycznej danej kategorii prawa jazdy. Pytania testowe posiadają odpowiedzi zamknięte, jednokrotnego wyboru. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu minimum 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi z części specjalistycznej. Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut
 

Osobie szkolonej, która uzyska pozytywny wynik testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu, wydaje się świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Kalkulacja ceny  obejmuje egzamin przed Komisją powołaną przez Wojewodę Małopolskiego

 

Uwaga:

W przypadku wystąpienia w trakcie trwania kursu (szkolenia) jakichkolwiek wątpliwości, pytań dotyczących zagadnień podejmowanych w trakcie zająć istnieje możliwość merytorycznych konsultacji z naszymi wykładowcami, instruktorami w siedzibie naszej placówki kształcenia zawodowego po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym ustaleniu ich terminu.

Podczas prowadzenia zajęć w ramach sprawdzenia nabytej przez słuchacza wiedzy rozwiązywane są testy których zagadnienia, treść pytań są podobne do tych z którymi spotkasz się podczas państwowego egzaminu

 

 

Szkolenie prowadzone jest w rozkładzie godz. zegarowych (60 min.)

Przewiduje się 15 min. przerwę na każdą godzinę zajęć.

W trakcie zajęć teoretycznych trwających dłużej niż 6 godz. Zegarowych zaplanowana jest jedna przerwa 45 min. (tzw. obiadowa)

 

KONTAKT:

Edward OLECH
e-mail: etb@onet.pl
☎  tel. 18 414 95 51   mobile: 608 864 105
|

PN WT ŚR CZ PN SB ND
 
 
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ETB Szkolenia
ul. Krajewskiego 27, 33-300 Nowy Sącz

tel/fax: 18 414-95-51
mob: +48 608 864 105, +48 796 291 826
e-mail: etb@onet.pl

   
ETB Szkolenia
- Strona glówna     - Firma     - Oferta szkoleniowa     - Praconia psychologiczna     - Najbliższe szkolenia     - Kontakt
projektowanie stron www
iPolska.com.pl