Kurs kierowców wózków jezdniowych

 

 

Kto może uczestniczyć w szkoleniu.

 Kandydat na kurs musi mieć :

·         ukończone 18 lat,

·         wykształcenie co najmniej podstawowe,

·                     stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy kierowcy wózka o napędzie silnikowym potwierdzony orzeczeniem lekarskim.

Cele szkolenia:

1.   Nauczenie uczestników kursu  samodzielnej obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych i platformowych oraz do bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach napędzanych gazem.

  1. Zdobycie umiejętności samodzielnego prowadzenia wózka i wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka oraz jego obsługi, 
  2. Nauczenie bezpiecznych metod pracy przy wózkach. 

4.   Zdobycie odpowiedniego zakresu wiadomości i umiejętności niezbędnych do złożenia egzaminu kwalifikacyjnego i uzyskania uprawnień do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych.

Forma szkolenia

Szkolenie realizowane jest w oparciu o programy zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego

Tematyka szkolenia kandydatów na kierowców wózków jezdniowych podnośnikowych i platformowych obejmuje pełny zakres zagadnień związanych z obowiązującymi przepisami i instrukcji eksploatacyjnych, budową i funkcjonowaniem zespołów, elementów i urządzeń zabezpieczających, wyposażenia mechanicznego, hydraulicznego i elektrycznego wózków jak również obowiązki kierowcy wpływające na zachowanie bezpieczeństwa pracy.

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

1.   Przepisy ogólne i dokumentacja techniczna.

2.   Typy stosowanych wózków jezdniowych.

3.   Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych i platformowych.

4.   Obowiązki i czynności operatora przy obsłudze wózków.

5.   Podstawy ładunkoznawstwa.

6.   Przepisy bhp i ppoż.

7.   Przygotowanie kierowcy do wykonywania czynności związanych z bezpieczną wymianą butli    gazowych oraz zapoznanie z zasadami ich przechowywania

8.   Praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków.

W ramach szkolenia zapewniamy wszelkie potrzebne materiały szkoleniowe

 

Ilość godzin i czas trwania


Cykl szkolenia na kursie obejmuje:

·         43 godz. zajęć teoretycznych

·         4 godz. zajęć praktycznych z zakresu wymiany butli gazowych

·         20 godz. zajęć praktycznych 

 

Absolwent kursu otrzyma:

·                    Zaświadczenie o ukończeniu kursu do obsługi wszystkich wózków typu ……z o.

 

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest: potwierdzenie zebrania grupy minimum 3 osób.

 

Uwaga:

W przypadku wystąpienia w trakcie trwania kursu (szkolenia) jakichkolwiek wątpliwości, pytań dotyczących zagadnień podejmowanych w trakcie zająć istnieje możliwość merytorycznych konsultacji z naszymi wykładowcami, instruktorami w siedzibie naszej placówki kształcenia zawodowego po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym ustaleniu ich terminu.

 

Szkolenie prowadzone jest w rozkładzie godz. zegarowych (60 min.)

Przewiduje się 15 min. przerwę na każdą godzinę zajęć.

W trakcie zajęć teoretycznych trwających dłużej niż 6 godz. Zegarowych zaplanowana jest jedna przerwa 45 min. (tzw. obiadowa)

 

 Pobierz PDF »     Drukuj »     Poleć kurs »
02  Lipiec  2022 |

PN WT ŚR CZ PN SB ND
 
 
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ETB Szkolenia
ul. Krajewskiego 27, 33-300 Nowy Sącz

tel/fax: 18 414-95-51
mob: +48 608 864 105, +48 796 291 826
e-mail: etb@onet.pl

 
 
ETB Szkolenia
- Strona glówna     - Firma     - Oferta szkoleniowa     - Praconia psychologiczna     - Najbliższe szkolenia     - Kontakt
projektowanie stron www
iPolska.com.pl