ADR

 

 

SZKOLENIE W ZAKRESIE ADR

PLANOWANE ROZPOCZĘCIE KURSU PODSTAWOWEGO
19 LISTOPAD O GODZINIE 15:00

ZAPRASZAMY

 

ZAPISY NA KURS NA PODSTAWIE WYPEŁNIONEGO ZGŁOSZENIA W BIURZE OŚRODKA SZKOLENIA ETB
 

ZAPRASZAMY

 

.

KURS PODSTAWOWY ADR (WSZYSTKICH KLAS)

Kto może uczestniczyć w szkoleniu.

 Kurs podstawowy ADR (wszystkich klas) organizowany jest dla kierowców zawodowych, którzy po raz pierwszy ubiegają się o uprawnienia ADR do przewozu materiałów niebezpiecznych. Kierowca przystępujący do kursu musi spełniać wymagania ustawy prawo o ruch drogowym i transporcie drogowym oraz mieć ukończone 21 lat.

Kurs doskonalący ADR - dla kierowców chcących przedłużyć posiadane świadectwo ADR o kolejne 5 lat.

 

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach

Przeszkolenie powinny odbyć osoby, których obowiązki dotyczą przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych: kierowcy pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, pracownicy dokonujący załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, pracownicy firm spedycyjnych lub transportowych zajmujących się przewozem materiałów niebezpiecznych.

Celem szkolenia jest:

  • Zapoznanie (uświadomienie) kierowców z głównymi rodzajami zagrożeń występujących podczas przewozu towarów niebezpiecznych.
  •  Określenie podstawowych zasad niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku.
  • Nabycie umiejętności określonych zachowań w sytuacji gdy wypadek zaistnieje, umożliwiających kierowcom podjęcie działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku i koniecznych dla zachowania ich własnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych osób i środowiska.
  • Nauczenie zasad oznakowania pojazdu przewożącego i opakowań zawierających materiały niebezpieczne.
  • Nauczenie  sposobów bezpiecznego ładowania oraz rozładowywania pojazdu towarami niebezpiecznymi zgodnie z wymogami Art 19. Ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 199, poz 1671, z 2002r.).
  • Przygotowanie do egzaminu państwowego, który  obejmuje zagadnienia określone w ramowym programie, natomiast egzamin kończący kurs dokształcający doskonalący obejmuje sprawdzenie znajomości nowych regulacji prawnych oraz rozwiązań merytorycznych, dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, w zakresie objętym ramowym programem.

 

Warunki uczestnictwa

Kurs podstawowy ADR (wszystkich klas)

  • Ukończone 21 lat
  • Posiadanie prawa jazdy kat. B, C lub C+E

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – kierowca musi ukończyć  kurs podstawowy.

Kurs doskonalący.

Kierowca przystępujący do kursu musi posiadać świadectwo/zaświadczenie ADR

 

Uwaga:

W przypadku wystąpienia w trakcie trwania kursu (szkolenia) jakichkolwiek wątpliwości, pytań dotyczących zagadnień podejmowanych w trakcie zająć istnieje możliwość merytorycznych konsultacji z naszymi wykładowcami, instruktorami w siedzibie naszej placówki kształcenia zawodowego po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym ustaleniu ich terminu.

 

 

Szkolenie prowadzone jest w rozkładzie godz. zegarowych (60 min.)

Przewiduje się 15 min. przerwę na każdą godzinę zajęć.

W trakcie zajęć teoretycznych trwających dłużej niż 6 godz. Zegarowych zaplanowana jest jedna przerwa 45 min. (tzw. obiadowa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pobierz PDF »     Drukuj »     Poleć kurs »
02  Lipiec  2022 |

PN WT ŚR CZ PN SB ND
 
 
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ETB Szkolenia
ul. Krajewskiego 27, 33-300 Nowy Sącz

tel/fax: 18 414-95-51
mob: +48 608 864 105, +48 796 291 826
e-mail: etb@onet.pl

 
 
ETB Szkolenia
- Strona glówna     - Firma     - Oferta szkoleniowa     - Praconia psychologiczna     - Najbliższe szkolenia     - Kontakt
projektowanie stron www
iPolska.com.pl