Prawo Jazdy Kat. C

Kategoria C

Kto może uczestniczyć w szkoleniu.

Aby przystąpić do kursu na prawo jazdy kategorii C należy:

1.   Mieć ukończone 21 lat.

2.   Należy posiadać prawo jazdy kategorii B lub być tuż po pozytywnie zaliczonym egzaminie teoretycznym i praktycznym na tę właśnie kategorię (B) prawa jazda. Wówczas, zapisując się na kurs prawa jazdy, należy przedłożyć w OSK zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B albo prawo jazdy kategorii B - jeżeli zakres szkolenia obejmuje prawo jazdy kategorii C lub, C1.

3.   Przedstawić orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych  i psychologicznych do kierowania pojazdem.

4.   Dostarczy  profil kandydata na kierowcę PKK ( do pobrania w wydziale komunikacji właściwego urzędu dla miejsca stałego zamieszkania)

Celem kursu jest:

1.   Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii C,

2.   Przypomnienie  przepisów ruchu drogowego, zasady przewozu osób lub ładunku.

3.   Nabycie umiejętności obsługi mechanizmów pojazdu i kierowania pojazdem  o dmc. powyżej 3,5 tony oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

4.   Przekazanie wiadomości, umiejętności a także nauczenie zachowań umożliwiających bezpieczne kierowanie pojazdem kategorii C.

5.   Przygotowanie do zdania egzaminu państwowego, uprawniającego do uzyskania prawa jazdy kategorii C.

Zdobycie prawa jazdy kategorii C uprawnia do:

1.   Kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,

2.   Ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

3.   Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM (motorowerem, czterokołowcem lekkim).

Kurs obejmuje:

1.   Część teoretyczną szkolenia (20 godzin).

2.   Część praktyczną szkolenia (30 godzin) w dogodnych dla kursanta godzinach (ustalamy z kursantem w jakie dni i godziny chce jeździć).

3.   Teoretyczny egzamin wewnętrzny przeprowadzany w siedzibie ETB Group.

4.   Możliwość rozwiązywania testów teoretycznych jak na egzaminach w MORD (posiadamy program egzaminacyjny - treningowy)

5.   Zajęcia prowadzi doskonała kadra dydaktyczna. Gwarantujemy najlepszych instruktorów. Są cierpliwi, wyrozumiali, mają wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.

Zapewniamy bogaty pakiet materiałów szkoleniowych, które kursant otrzymuje na własność.

 

Uwaga:

 

W przypadku wystąpienia w trakcie trwania kursu (szkolenia) jakichkolwiek wątpliwości, pytań dotyczących zagadnień podejmowanych w trakcie zająć istnieje możliwość merytorycznych konsultacji z naszymi wykładowcami, instruktorami w siedzibie naszej placówki kształcenia zawodowego po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym ustaleniu ich terminu.

 

Jesteśmy w posiadaniu programu egzaminacyjnego – treningowego, którego zagadnienia, pytania, sposób oceny wyników są podobne do tych z którymi się spotkasz podczas państwowego egzaminu teoretycznego w WORD.

Istnieje możliwość przeprowadzenia (bezpłatnie) treningu przy wykorzystaniu powyższego programu po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym ustaleniu jego terminu.

 

Szkolenie prowadzone jest w rozkładzie godz. zegarowych (60 min.)

Przewiduje się 15 min. przerwę na każdą godzinę zajęć.

W trakcie zajęć teoretycznych trwających dłużej niż 6 godz. Zegarowych zaplanowana jest jedna przerwa 45 min. (tzw. obiadowa)

 Pobierz PDF »     Drukuj »     Poleć kurs »
12  Sierpień  2022 |

PN WT ŚR CZ PN SB ND
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 

ETB Szkolenia
ul. Krajewskiego 27, 33-300 Nowy Sącz

tel/fax: 18 414-95-51
mob: +48 608 864 105, +48 796 291 826
e-mail: etb@onet.pl

 
 
ETB Szkolenia
- Strona glówna     - Firma     - Oferta szkoleniowa     - Praconia psychologiczna     - Najbliższe szkolenia     - Kontakt
projektowanie stron www
iPolska.com.pl