Kurs Prawa Jazdy kat. B

                       


 

Kategoria B

Kto może uczestniczyć w szkoleniu.

 W szkoleniu kandydatów na kierowców może brać udział osoba, która:

1.    posiada przepisami wymagany wiek – 18 lat,

2.   przedstawi orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,

3.   przedstawi zgodę rodziców lub opiekuna, jeżeli nie ukończyła 18 roku życia.

4.   Dostarczy  profil kandydata na kierowcę PKK ( do pobrania w wydziale komunikacji właściwego urzędu dla miejsca stałego zamieszkania)

Celem kursu jest:

1.   Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B,

2.   Poznanie przepisów ruchu drogowego, zasady przewozu osób lub ładunku,

3.   Nabycie umiejętności obsługi mechanizmów pojazdu i kierowania pojazdem oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

4.   Przekazanie wiadomości, umiejętności a także nauczenie zachowań umożliwiających bezpieczne kierowanie pojazdem kategorii B.

5.   Przygotowanie do zdania egzaminu państwowego, uprawniającego do uzyskania prawa jazdy kategorii B.

Zdobycie prawa jazdy kategorii B uprawnia do:

1.   kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie     przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,

2.   kierowania pojazdem, o którym mowa w pkt. 1, z przyczepą inną niż lekka o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,

3.   kierowania pojazdem, o którym mowa w pkt. 1 z przyczepą lekką,

4.   kierowania mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących,

5.   ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

 

Kurs obejmuje:

1.   Część teoretyczną szkolenia (30 godzin).

2.  Część praktyczną szkolenia (30 godzin) w dogodnych dla kursanta godzinach (ustalamy z kursantem w jakie dni i godziny chce jeździć).

3.  Teoretyczny egzamin wewnętrzny przeprowadzany w siedzibie ETB Group.

4.  Nauka odbywa się na pojazdach marki na których odbywają się egzaminy.

5.  Zajęcia prowadzi doskonała kadra dydaktyczna. Gwarantujemy najlepszych instruktorów. Są cierpliwi, wyrozumiali, mają wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.

Zapewniamy bogaty pakiet materiałów szkoleniowych, które kursant otrzymuje na własność.

Uwaga:

W przypadku wystąpienia w trakcie trwania kursu (szkolenia) jakichkolwiek wątpliwości, pytań dotyczących zagadnień podejmowanych w trakcie zająć istnieje możliwość merytorycznych konsultacji z naszymi wykładowcami, instruktorami w siedzibie naszej placówki kształcenia zawodowego po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym ustaleniu ich terminu.

Jesteśmy w posiadaniu programu egzaminacyjnego – treningowego, którego zagadnienia, pytania, sposób oceny wyników, grafika są podobne do tych z którymi się spotkasz podczas państwowego egzaminu teoretycznego w WORD.

Istnieje możliwość przeprowadzenia (bezpłatnie) treningu przy wykorzystaniu powyższego programu po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym ustaleniu jego terminu.

 

 Szkolenie prowadzone jest w rozkładzie godz. zegarowych (60 min.)

Przewiduje się 15 min. przerwę na każdą godzinę zajęć.

W trakcie zajęć teoretycznych trwających dłużej niż 6 godz. Zegarowych zaplanowana jest jedna przerwa 45 min. (tzw. obiadowa)

Pobierz PDF »     Drukuj »     Poleć kurs »
02  Lipiec  2022 |

PN WT ŚR CZ PN SB ND
 
 
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ETB Szkolenia
ul. Krajewskiego 27, 33-300 Nowy Sącz

tel/fax: 18 414-95-51
mob: +48 608 864 105, +48 796 291 826
e-mail: etb@onet.pl

 
 
ETB Szkolenia
- Strona glówna     - Firma     - Oferta szkoleniowa     - Praconia psychologiczna     - Najbliższe szkolenia     - Kontakt
projektowanie stron www
iPolska.com.pl